top of page
Home: Logo + Titel
New Logo Gids 53 def light.png
Tour Guide
Forten Lillo en Liefkenshoek.jpg

FORTEN LILLO en LIEFKENSHOEK,
"Leven op het einde van de wereld"?

1580, het is oorlog in de Nederlanden! Landvoogd Alexander Farnese rukt op naar Antwerpen in naam van de koning van Spanje. Willem van Oranje wil kost wat kost de stad beschermen tegen de aanvallers. Er worden forten gebouwd langsheen de Schelde om de toegang tot Antwerpen te bewaken. Lillo (op rechteroever) en Liefkenshoek (op Linkeroever) zijn er daar twee van; het zijn zusterforten.  Zo begint het verhaal van de mensen die op de forten komen wonen: huurlingen, garnizoenssoldaten, maar ook gewone burgers. Gedurende eeuwen leefden deze mensen op een plaats waar oorlog, eenzaamheid en ziekten deel uitmaakte van het leven, een historisch vertelsel om u tegen te zeggen. Lillo is tot op de dag van vandaag bewoond.
Vandaag zijn beide Napoleontische forten oases van groen en rust op de Scheldeoevers, midden in de haven van Antwerpen. Prachtig gerestaureerd en vol historie en anekdotes over die mensen daar "aan de grens van de wereld". Om  van Lillo naar Liefkenshoek te geraken, nemen we de Waterbus, een korte vaartocht die heel veel vertelt over de gevaren van de rivier!
 

Met Gids 53 naar de Forten van Lillo en Liefkenshoek, neem contact op met Gids 53.

Website Fort Liekenshoek ter inspiratie: http://www.fortliefkenshoek.be

GALLERY

bottom of page