top of page
Home: Logo + Titel
New Logo Gids 53 def light.png
Tour Guide
Fort Breendonk, de gracht, de brug en de wachttoren

MEMORIAAL FORT VAN BREENDONK

Het Fort van Breendonk, een vroeg 20e eeuws bolwerk van het Belgische leger ter verdediging van de havenstad Antwerpen. Niets bijzonders - er zijn er tientallen bewaard - ware het niet dat de SS het tijdens de Tweede Oorlog in gebruik nam en ombouwde tot een Auffanglager voor Joodse en politieke gevangenen. Bijna 3600 gevangenen werden er onderworpen aan een regime van geweld, uithongering, dwangarbeid en ontmenselijking. Meer dan de helft van hen zou het kamp of hun deportatie naar Duitse, Oostenrijkse en Poolse kampen niet overleven. Het Memoriaal behoort vandaag tot één der best bewaarde getuigen van de Nazi-gruwel in Europa. Het Fort zou op ieders bucketlist moeten staan! Gevangenen en bewakers uit de podcast "Historische Vertelsels" brengen hun verhaal in de lugubere gangen en donkere kamers van het Fort: pakkend, triest, soms ook keihard en onmenselijk

Met Gids 53 naar het Fort: boek een rondleiding 

Voor meer info kijk je best op de website van het Fort

Luister naar de podcasts "Historische Vertelsels" over het leven van Israel Neumann, Louis Boeckmans en Martial Van Schelle op de "pods" pagina voor extra info over Breendonk.

GALLERY

bottom of page