top of page
  • Foto van schrijvergids53

Passier Borreman, de podcast

Bijgewerkt op: 20 mrt. 2021


Signatuur Passier Borreman op één van de figuren op linker tafereel.
Retabel Crispinus en Crispinianus, Sint Waldetrudiskerk, Herentals. Foto: © KIK-IRPA, Brussel, 2017.

In deze blogpost bezorg ik je extra beelden en woordverklaringen mee bij de podcast 'Passier Borreman, Brussels beeldsnijder tussen middeleeuwen en renaissance.'

Per episode kan je zo bepaalde zaken die worden verteld beter visualiseren of in de context plaatsen.


Episode 1: Vader Jan en de jonge Passier In 1510 bestelt het Sacramentsbroederschap van Turnhout een houten retabel bij Jan Petercels waarin ze eisen dat Jan of Passier Borreman de beelden zouden snijden! Zo komt Passier in beeld als bekwaam en befaamd beeldsnijder.


De familie Borreman heeft 4 generaties beeldsnijders, die meer dan 100 jaar actief zullen zijn, eerst in Leuven, later in Brussel.

Stamboom 4 generaties Borreman. Bron: Jo Van Dessel, 2017.

Over zijn jeugd weten we niets, zelfs niet wanneer hij geboren is; omdat hij in 1492 meester-beeldhouwer wordt in de het ambacht van Steenbikkelaars of steenkappers, schat men dat hij rond 1470 het levenslicht ziet. De Gilde van de 4 Gekroonden (Martelaren) behoorde tot de 'Sinte Nicolaes Natie' van Brussel.

Embleem van de 4 Gekroonden op het Gildehuis 'Den Heuvel' in Brussel. Foto: Wikipedia.

Verklarende termen in de 1e aflevering.

° Broederschap van het Heilige Sacrament: vanaf 16de eeuw wordt overal in de Katholieke Kerk de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie sterk benadrukt, iets waar de protestanten het niet mee eens waren! In vele parochies worden verenigingen opgericht om bij deze Sacraments-devotie te helpen: mogelijk maken van aanbiddingsuren, organiseren van sacramentsprocessies, het sacramentslof houden, etc.

------------------

Wil je na het beluisteren van de podcast een bezoek brengen aan het het retabel en de Bovenkerk van Herentals, kijk dan gerust op de pagina over Herentals, monumentenstad.------------------

Bronnen: DEBAENE, M., (ed.), Borman. A family of Northern Renaissance Sculptors, London/Turnhout, 2019. DE BOODT, R. en SCHÄFER, U., Vlaamse retabels.Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk, Leuven, 2009.

DE BOODT, R., Kwaliteit uit Brussel. Het retabel van Sint-Crispinus en Sint-Crispinianus te Herentals, een werk uit het Bormanatelier, in: Historisch Jaarboek van Herentals (XX), Herentals, 2010, p. 29-55.

D'HAINAUT-ZVENY, B., (ed.), Miroirs du sacré. Les Retables sculptés à Bruxelles XVe-XVIe siècles. Production, Formes et Usages, Bruxelles, 2005.

JACOBS, L.F., Early Netherlandish Carved Altarpieces, 1380—1550: Medieval Tastes and Mass Marketing, New York, 1998.

MERCIER, M., DE BOODT, R. en KAIRIS, P-Y., Flesh, Gold and Wood. The Saint Denis altarpiece in Liège and the question of partial practices in the 16th Century, Scientia Artis 18, Brussels, 2020.


Lezing Jo Van Dessel, Tussen Gotiek en Renaissance! Passier Borremans en het Retabel van Crispinus en Crispinianus in de Sint Waldetrudiskerk te Herentals, 2017. Zeer aangename gesprekken met Seppe Roels, restaurator middeleeuws erfgoed, Catherine Schepens, mijn vrouw en bachelor hout restauratie en mailverkeer met Professor Lynn Jacobs.


130 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page